Spartacus

Výkonový elektronkový zesilovač s přímo žhavenou triodou

Spartacus je výpovědí, postojem. Demostruje, co lze dosáhnout s moderními přímo žhavenými triodami, pokročilými magnetickými materiály a s využitím technologií 21. století v klasické topologii. Jedná se ve všech aspektech o technickou a konstruktérskou přemrštěnost zdrženlivě maskovanou útlým šasi, rebel ve světě "takhle to stačí".

Vlastnosti:

 • zakázkové elektronky ze současné produkce pro dlouhou životnost
 • KR PX25 input/driver elektronka
 • EML 520v3 výstupní elektronka
 • 70w pro dostatečnou výkonovou rezervu
 • nízký šum pro jemnou dynamiku
 • aktuálně dostupné Shunt regulators na výstupu a driver stabilní napájení umožňující explosivní dynamiku a transparentnost dokonce při nejtěžší záteži
 • transformátor na vstupu i výstupu pro galvanické oddělení
 • Auto bias pro kompenzací stárnutí elektronky a správnou funkci
 • mikroprocesorové řízení
 • speciální obvod žhavení pro harmonickou plnost a ochranu elektronky
 • volitelné zesílení a impedance reprosoustavy pro interoperabilitu
 • nejvyšší kvalita momentových terminálů pro ochranu vašich repro kabelů
 • žádné elektrolytické kondenzátory v napájecím zdroji pro dlouhou životnost
 • Made in Bulgaria - abychom zmátli svět - nevysvětlitelné!

Spartacus má jednu z nejjednodušších možných signálových cest s absolutně žádnou zpětnou vazbou (wire-vacuum-wire-vacuum-wire). K dosažení jedoduchosti a současně exemplární kavlity musí být každý komponent v signálové cestě ten nejlepší možný.

Emission Labs a KR Audio vyrábí speciální typ elektronek nazývaných přímo žhavená trioda. Jsou to nejlineárnější zesilovací prvky a jedny z nejlepších audio elektronek všech dob.

Je fakt, že zkreslení triod ve srovnání s polovodičovými prvky je o několik řádů lepší. Kromě nízké úrovně zkreslení, typ zkreslení, které produkují, je druhá harmonická. Abychom se dostali dále, implementujeme techniku k eliminaci tohoto malého zkreslení, které by generovaly, tím, že dvě z nich pracují mimo fázi a vyruší vzájemně své zkreslení.

Aby toto fungovalo, vyvinuli jsme řídící část, která dodává dvěma výstupním elektronkám stejný signál, jedné ve správné fázi a druhé mimo fázi, použitím další super lineární přímo žhavené triody PX25. Na výstupu je perfektně symetrický transformátor se samostatnými vinutími a ten zajišťuje pro výstupní elektronky oddělený bias.

Není to populární přístup, při dosahovaných napětích a proudech, protože je to extrémně složité, ale velmi uspokojující a přínosné.

Ty nejlineárnější přímo žhavené triody mají znatelně nízké napěťové zesílení a vyžadují vysoké napětí na vstupu pro dosažení plného výkonu. Proto jsme vyvinuly řešení vstupní části s nejčistším možným napěťovým zesílením - step up transformátor s přepínatelným poměrem.

Spartacus má jeden z nejpropracovanějších a nejsložitějších napájecích zdrojů. K redukci šumu napájecího zdroje používáme zapojení dvoucestného usměrňovače - choke input. To eliminuje spínací šum a tato topologie také udržuje konstatní napětí na kondenzátorové bance. V našem případě to umožňuje použití významně menší kondezátorovou banku s vysoce jakostními kondenzátory.

Napájecí zdroj pracuje nejlépe, pokud je jeho zátěž konstantní - konkrétně, zkratová regulace s konstantním proudem. Zdroj konstantního proudu je zařízení, které dodává stále stejný proud bez ohledu na to, co se děje ne kterémkoliv konci tím, že mění své napětí a regulátor se snaží udržet na sobě konstatní napětí změnou svého odporu bez ohledu na to, co se děje za ním. Teprve nedávno se toto snalo možným pro napětí, která využíváme.

Jak je signálová cesta jednoduchá, zbytek jednoduchý není. Spartacus má jeden z nejsložitějších a nejsofistikovanějších napájecích zdrojů. Používáme velmi dobře známé, ale zřídka užívané zapojení. Je to transformátor s C jádrem s mezerou k zamezení saturace jádra stejnosměrným proudem nebo zkresleným napájecím napětím. Protože napájecí transformátor je we stejné skříni jako elektronika, vybrali jsme si design, který má dvě identické sady vinutí (v podstatě dva transformátory) na jednom jádru. Tak se veškeré škodlivé magnetické a elektrostatické vzájemně vyruší a tak neovlivňuje další komponenty na šasi.

Ke žhavení elektronek používáme speciální techniku. Na odděleném vinutí, za usměrňovačem a kondenzátory, je napěťový regulátor napájející elektronickou tlumivku izolující vlákno od stejnosměrného zdroje a negujícím modulaci žhavícího proudu signálem, kterým prochází jím prochází. Je to komplikované, ale malé věci dělají velké rozdíly.

Protože elektronky stárnou a nemohou být perfektně spárované, vytvořili jsme obvod, který udržuje konstatní proud v obou výstupních elektronkách v souladu s předdefinovanou hodnotou.

Pro řízení používáme mikroprocesor, abychom zajistili, že vše je zapnuto ve správné sekvenci a všechny systémy fungují, jak mají. V případě jakékoliv odchylky některého ze subsystému dojde k automatickému vypnutí zesilovače a tím ochránění elektronek.

Šasi k umístění všeho výše popsaného musí být opravdu mistrovský kousek sám o sobě. Vyfrézované z plátů hliníkových ingotů.

Napájecí zdroj je upevněn ve střední části s řídící deskou nad ním a transformátorem pod ním. To dostává těžiště dostatečně dolů, takže signálové transformátory mohou být na horním desce, abychom zabránili magnetické interferenci.

Vrchní a střední deska spojují čelní a zadní panely a tím vytváří dutinu chránící citlivou elektroniku. Na šasi nejsou žádné viditelné šrouby a šasi vypadá jako jednolitý blok.

Specifikace

 • vstupy
  - 1 nesymetrický, RCA konektor
  - 1 symetrický, XLR konektor
 • výkon: až 70W do 4Ω nebo 8Ω
 • napájecí napětí: 115 nebo 230V
 • příkon: 380W
 • rozměry: 210 x 440 x 420mm (š x h x v)
 • hmotnost: 35kg
 • povrchová úprava: černý nebo stříbrný anodizovaný hliník
 • elektronky:
  - 1x PX 25 zesilovací
  - 2x EML520B-V3 zesilovací
  - Г- 811 shunt regulator
  - СГ-13П napěťová reference
  - 2 х 6Д22С usměrňovací

Galerie