Filozofie

Koncept

Lidský zrak, sluch a další smysly nejsou absolutními měřícími přistroji. Naše smysly porovnávají rozdíl mezi referencí a zaznamenanými signály a jejich změnou v čase.

Sluch registruje zvuky a potřebuje nějaký čas, aby vyhodnotil, jaké zvuky to jsou. Potom začne sledovat změny a současně dávat menší a menší význam (ztráta zájmu) dlouhodobým a neměnným zvukům. Adaptuje se na okolní (zbytkové) zvukové pozadí a soustředí se na neustálé změny v charakteru zvuku. Váš zrak je přitahován k pohybu či blikajícímu světlu přesně stejným způsobem.

Tento fenomén vám umožní sledovat konverzaci mezi dvěma lidmi v rušném prostředí nebo sledovat hlas zpěváka nerušený hlasitým úsekem hudby. V kanceláři si uvědomíte hluk jen když přestane.

Pokud je hlukové pozadí tiché, zvuk se jeví hlasitější a čistší. Vše, kromě černo černé tmy, přitahuje vaši pozornost. Nebo, pokud se váš sluch adaptoval na okolní hluk, začne se vám ztrácet (váš mozek mu nevěnuje pozornost). Analogie by byla změna kontrastu obrazu stmíváním pozadí namísto zvyšování jasu. Jasné světlo vás oslepí a neuvidíte lépe, ale odstraněním únavného světla dojde ke stabilizaci vaší reference (černá) a obraz se jeví věrnější a ostrý. Je to jako sledovat film se zapnutým či vypnutým světlem v místnosti. Uveďme toto do souvislostí, které nás zajímají.

Hudba je napsána pomocí not a pauz, které reprezentují zvuk a TICHO. Kvalita a kvantita ticha mezi notami je stejně důležitá jako výška umístění not samotných.

Je docela spletité, proč máme všechny ty artefakty v naší milované hudbě po průchodu reprodukčním řetězcem. Je ale okamžitě zřejmé, pokud jsou redukované a je prostě úžasné, jakmile jsou téměř neznatelné. Pokud to zažijete, klid a výraz hudby se vkrádají na mysl. Prostě to zní, jak má.

Inspirace

Zdrojem naší inspirace je práce japonských guru elektronek. Návrh Shishido Sana s vysílací triodou představený pomocí Wavac Audio a výtvory Kondo Sana u Audio Note Japan jsou nejlepší příklady současného japonského umění práce s elektronkami a rozdílné přístupy k dosažení shodného cíle. Jejich pozornost věnovaná detailu a kvalitě výroby nás inspirovala to zkusit a být lepší. Práce a přístupy dalšího japonského konstruktéra se dostaly nejblíž směru, kterým jsme se ubírali i my. Nikdy do komerčního produktu neimplementované návrhy Sakuma Sana jsou obtížným příkladem k následování. Přímo žhavené triody s induktivní záteží se zdály, že dodávají nenucenost a tonální bohatost, kterou chceme.

Později jsme si uvědomili, že základem toho všeho byl Western Electric a jejich výtvory. Jejich zesilovače a reproduktory jsou něco jako Adam a Eva pro high-end audio.

Těmito jednoduchými konstrukcemi plula hudba souvisle, ale s určitými nedostatky. Ledaskdo se pokoušel o zlepšení během let, o zbavení se většiny problémů nepotřebnou komplikovaností. Snaha o zlepšení reprodukce hudby mutovala do soutěže o dosažení bezvýznamných parametrů v oblastech vzdálených hudbě a její reprodukci. Je to trochu jako specifikovat váhu a délku struny pro piano. Je to irelevantní.

Poučení z minulosti

Všimněte si, že kvalitní zboží, kvalitní víno nebo hodinky jsou vyráběné stejnými technikami jako v minulosti. Přesto jsou dnešní moderní produkty neporovnatelně lepší.

Všichni jsme viděli piano ze skla nebo elektrické housle bez těla - opět, nejspíš oběti technologie.

Snažíme se využít maximum ze znalostí o reprodukci hudby akumulovaných časem a smíchat je s našimi vlastními zkušenostmi a nejextrémnějšími dnes dostupnými high-tech prvky tak, že můžeme dosáhnout to, co se při předchozích pokusech nepodařilo.

Je mnoho uznávaných firem, jejichž produkty reprodukují hudbu jako ty naše, ale jen málo, pokud vůbec nějaké z nich, reprodukují ticho jako ty naše.

Motivace

Mnoho let uplynulo při průzkumu ve světě kvalitního audia poslechem, nahráváním a porovnáváním. Obrovské prostředky byly vynaložené na "superznačkové" produkty před tím, než jsme si uvědomili, že si nemůžeme koupit výrobek, který by uspokojil všechny naše potřeby a vycítili jsme potřebu vyvinout naše vlastní audio komponenty. Získali jsme zkušenosti se všemi dostupnými technologiemi a zesilovacími obvody, které tvořili titulky během času. Postupně jsme je vyfiltrovali až na seznam hodnotných kandidátů.

Předsudky lidí jsou palivem pro motory marketingových oddělení většiny výrobců - vydělávat na neznalosti zákazníků a chrlit termíny a čísla, která jsou naprosto irelevantní ve vztahu ke kvalitě chování komponentu a uvádět výhody, které jsou bez souvislosti k výše uvedenému.

Narazili jsme na celou řadu high-end produktů slibujících světu, ale vetšina se zdála vyprávět při poslechu jiný příběh. Některé předvedly velmi dobré kvality na jedné straně a veliké nedostatky na straně druhé.

Některé výrobky byly inovativní, ale tyto inovace byly obvykle omezené jen na část celku a tak nebyly o nic lepší než průměr. Důmyslné přístupy spojené se snadno dostupnými prvky a špatná kvalita výroby byly normou stejně jako nedostatek pochopení celého systému.

My jsme poslouchali - my jsme zkoumali - a to nás vedlo k 2 letému projektu únavného výzkumu a vývoje v naší laboratoři hodnocením různých topologií a obvodů. Postavili jsme celou řadu prototypů, studovali je a některé jsme zničili, dokud se teorie a systém nespojili.

Tomu následoval další rok výzkumu a testů vlivu různých komponentů a jejich kvalit na zvuk, což znamená tisíce člověko-hodin při poslechu a porovnávání.

Strávili jsme velké množství času při vymýšlení mechanické konstrukce a výrobní metodologie ( to je na našich komponentech jasně vidět). Potlačení vibrací, elektromagnetické a elektrostatické stínění, kontaktní napětí a mnoho dalších následovalo. To, co jsme udělali, muselo být konzistentní a reprodukovatelné.

Neobjevili jsme mezeru v zákonech fyziky. Zjistili jsme, že lidé rychle zapomínají výsledky z minulých času, aby je zase po čase "objevili". Všechno je k dispozici, jen to je třeba dát dohromady. Nevěříme, že patentovaný ohřev vody udělá nějaký rozdíl. Hledáme nejjednodušší smysluplné řešení z minulosti, objevujeme jeho chyby (obvykle špatné přepoklady) a pokud můžeme, opravíme je. Je jedno, jak moc je moderní řešení lepší, když je postavené na stejně chybných předpokladech a dělá stejné chyby, ale lépe.

Využítí výhod technologií a materiálů 21. století nám dovolilo dosažetí toho, co dřívější konstruktéři nazývali fikcí.

V souladu s naším přesvědčením jsme se rozhodli neobjevovat kolo nanovo, ale využít práce a zkušeností těch nejlepších a implementovat jejich znalosti do našich produktů. Zabralo to spoustu času a testů, abychom určili, kde je pravda. Nevyrábíme naše vlastní součástky, ale kupujeme je od těch, kteří je dělají lépe než kdokoliv, koho známe (a známe hodně). To, co jsme nemohli nikde koupit v požadované kvalitě, si vyrábíme sami.

Jsme pravděpodobně jednou z mála firem, které jdou do takového extrému. Nepoužíváme součástky od dodavatele pro vlastní pohodlí, ale používáme jen ty nejlepší dostupné pro specifickou konstrukci. Například Plitron z Kanady vyrábí transformátory a tlumivky pro zdroj zesilovače Spartacus a Tamura z Japonska vyrábí ty v signálové cestě. Dionysos využívá transformátory Lundahl pro napájení a Hashimoto pro signálovou cestu. To samé platí pro elektronky a další součástky. Mohli bychom popsat mnoho stránek se zdůvodněním proč je který prvek použitý v našich výrobcích.

Ve skutečnosti v tom není trik ani kouzlo. Je to komplexní funkce znalostí, pozornosti k detailu, selského rozumu a otevřené mysli, které vás k tomu dovedou.

Doufám, že to, s čím jsme přišli, těší vaše smysly a přiměje vás hledat tyto kvality ve všech výrobcích.

Užívejte si to!