Umění a věda gramofonu

Gramofonová deska zůstává nepřekonanou pro přehrávání hudby. Zprostředkovat bohaté, jemně odstupňované možnosti gramofonové desky vyžaduje přesnou kontrolu rychlosti otáček a provoz bez produkování mechanického nebo elektrického šumu. Cílem je nekompromisní signál vycházející z tichého pozadí.

Spiral Groove vyrábí dva modely gramofonů, které mají identický koncept konstrukce využívající oddělených hmot, záměrně zvolených specifických materiálů a přesně navrženou stavbu k eliminaci šumu a zajištění přesného ovládání rychlosti otáčení s jediným cílem - ideální přehrávání.

Eliminace šumu

V hliníkovém těle gramofonu je první linie obrany proti nežádoucí náhodné vibraci, která ukládá a uvolňuje energii předvídatelným způsobem. Sestavená do sendvičové konstrukce o různých tloušťkách oddělených osvědčeným tlumícím materiálem vzniká tichá, tuhá a hutná platforma. Zvuk absorbující, mechanicky pevné, ale izolované vrstvy (tj. motor, ložisko gramofonu, ramínko, atd.) jsou použité u obou gramofonů - SG1.1 a SG2.

Hudba začíná na talíři gramofonu. Talíř u gramofonů Spiral Groove je poháněný řemínkem v kontaktní rovině ložiska, aby byly eliminovány oscilace nebo kmitání. Oba modely gramofonů - SG1.1 a SG2 - mají 14 palcový prsten buď z hliníku nebo nerezové ocely s ohledem na zajištění mimořádné stability otáček. Osa a ložisko jsou oddělené, ale přesně zarovnané. Silná fenolová vrstva tvoří převážnou část rotujícího talíře, který má vrchní vrstvy z vinylu a grafitu. Tyto materiály fungují společně tak, že odvádějí energii generovanou chvějkou v drážce a eliminují tak "řeč chvějky" běžnou u většiny gramofonů. Upínadlo desek se závitem (record clamp), vyrobené z nerezové ocely nebo anodizovaného hliníku (v závislosti na modelu), přitlačí desku ke grafitovému povrchu talíře a tak vznikne těsný kontakt pro odvod vibrací. Společně tyto funkce dramaticky redukují šumové pozadí gramofonu a dávají jedinečnou hloubku a specifičnost zvukovému obrazu.

Řeč chvějky

Praskance a cvaknutí na desce se stávají ve chvíli, kdy přenoska narazí v drážce na nějakou nečistotu a "přehraje" ji, jako by to byla součástí nahrávky. Takové okamžiky také generují energii, která je u některých talířů odražená zpět do desky a pohne přenoskou a pošle druhý opakující se signál několik milisekund po prvním signálu. Takové "echo" je tak časově blízké, že praskanec nebo cvaknutí není slyšet jako dvě události, ale jako jedna hlasitější a delší událost.

Odražené vlny nevznikají jen od prachu a nečistot v drážkách, ale také současně s pohybem chvějky v drážce. Dochází k přenosu energie do desky a u nedostatečně tlumených talířů se vrací zpět skrz desku na chvějku a způsobuje vyšší hladinu šumu pozadí a zabarvuje zvuk.

Spiral Groove nešetří úsilím na prevenci vzniku mechanicko-elektrické zpětné vazby. Talíře u gramofonů Spiral Groove jsou navržené a zkonstruované tak, aby odváděly energii. A to také dělají. Odvádějí energii a ta se pak nemůže dostat zpět na chvějku. Vinyl je mnohem tišší a hudba čistší při přehrávání na gramofonu Spiral Groove.

Řízení rychlosti otáček

Všechny naše gramofony používají 12V synchronní motory na střídavé napětí a řízené proprietárním vnějším regulátorem. Regulátor převádí střídavé napětí na stejnosměrné a generuje svoji vlastní sinusoidu s přepínatelnou frekvencí a nastavitelnou fází a tak přesně motor řídí. Po zapnutí pracuje motor s plným točivým momentem do okamžiku dosažení požadované rychlosti otáček. Poté je proud snížen pro tišší a hladší otáčení. LED indikátor rychlosti bliká po dobu roztáčení talíře na 33⅓ nebo 45 otáček za minutu, po dosažení správné rychlosti svítí trvale. Rychlosti jsou nezávisle nastavitelné o 10% pomocí 18 otáčkového mechanizmu přístupného u gramofonu.

Poznámka: není nutné žádné další nastavení, kalibrace nebo dolaďování gramofonu SG1.1 nebo SG2, aby pracoval, jak má. Jakmile je gramofon vodorovně a má zkontrolovanou rychlost otáček, zůstanou nastavené napořád. Přejděte rovnou k nastavení ramínka a přenosky ( dokonce i tyto operace jsou jednodušší a rychlejší s ramínkem centroid od Spiral Groove) a užívejte si novou úroveň reprodukce hudby z vašich oblíbených desek.